Aktuálně

Jiným tempem, ale plnohodnotně – podpora pro lidi se zdravotním postižením

kvě 4, 2023

     Rytmus Střední Čechy, o.p.s. patří mezi dlouholeté poskytovatele sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením na Benešovsku. Spolupracujeme s dětmi i dospělými osobami ve věku od 7 do 80 let. Přijetí zájemců do služby není omezeno stupněm postižení. Naše úloha spočívá v podpoře člověka v dosažení co největší samostatnosti. Ke každému přistupujeme zcela individuálně a na základě jeho potřeb. Nevyhýbáme se překážkám, naším cílem je naopak za všech okolností hledat uspokojivá řešení. V současné době se zaměřujeme na tři oblasti odborné pomoci.

     V rámci Osobní asistence se na nás nově obrací rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Příběh Marušky dokládá, jak se naše služba může projevit v několika úrovních života. S asistentem se Maruška naučila samostatně cestovat autobusem do školy. Kromě větší nezávislosti a růstu sebevědomí tak získala další šanci začlenit se mezi své spolužáky. Plněním dílčích úkolů v domácnosti postupně přebírá část zodpovědnosti za její fungování. Rodiče se z pochopitelných důvodů občas nacházejí na pokraji vyčerpání, zájmový kurz jógy Maruška navštěvuje rovněž s podporou asistenta. Posiluje tak komunikaci, navazuje vztahy a je obohacena o nové zážitky. Výsledkem je vlastní prostor a možnost nadechnutí pro všechny zúčastněné. Seberealizace přispívá k doplnění psychických i fyzických sil. To je ke zvládnutí náročné životní situace klíčové.

     Sociální rehabilitaci využívají lidé, kteří se snaží rozvinout své schopnosti a uplatnit se na běžném trhu práce. Formou Podporovaného zaměstnávání nabízíme pomocnou ruku v orientaci na portálech práce, vytipování vhodné profese, oslovení dostupných zaměstnavatelů a zpočátku i v asistenci přímo na pracovišti. Během našich praktických kurzů se lze zdokonalit například ve vaření, počítačové a finanční gramotnosti nebo bezpečném cestování. Tranzitní program zase cílí na zdárný přechod do dospělého života po ukončení školní docházky. Samozřejmostí je pro nás rovnoprávnost občanů. Zapojujeme se do uplatňování práv a vyjednávání nároků na úřadech. Veliké oblibě se těší pravidelné organizování a realizování výletů – zoo, bazén, muzeum, bowling atd. Mimo hranice domova, ale v bezpečném prostředí kolektivu se klienti aktivně podílí na tvorbě svého volného času.

     Podpora samostatného bydlení slouží v okamžiku, kdy člověk chce opustit pobytové zařízení a postavit se na vlastní nohy nebo nadále zvládat každodenní činnosti ve své domácnosti. Jsme nápomocní v podávání žádosti o přidělení bytu, následném stěhování a postupném zabydlování. S asistentem si klient při péči o sebe upevňuje podstatné návyky spojené s hygienou, oblékáním, stravováním a důstojným bydlením. Doprovázíme na úřady, do obchodů, k lékaři nebo třeba do parku, protože právě i to někdy stačí k nastartování velkých změn v životě.

     Z našich zkušeností vyplývá, že i když jsou motivace pro využití našich služeb různorodé, každý malý krok na cestě k osamostatnění je stejně důležitý. Nemusíte na vše být sami! I pouhé sdílení přináší úlevu. Stačí sebrat odvahu, uvěřit, že si mohu říci o pomoc a domluvit si schůzku! Zastoupení máme v kancelářích v Benešově, Voticích a Vlašimi. Díky realizaci projektu „NA CESTĚ – zvýšení flexibility terénních služeb“ se nám letos navíc podařilo získat dva nové automobily. Terénní služby se tak obzvláště ve vesnických částech regionu stávají dostupnější.

    

     Kontakt na vedoucí služeb

 

§ Bc. Hana Žemličková: 773 391 182, vedouci.bn@rytmus-sc.cz (služba Sociální rehabilitace)

§ Mgr. Petra Povolná: 773 391 184, vedouci.psb@rytmus-sc.cz (služba Podpora samostatného bydlení + Osobní asistence)