Stáří

,,Po celou druhou polovinu 21. století bude v České republice žít 2,5krát více seniorů než dětí. Tomu nezabrání ani masivnější migrace ani o něco vyšší úroveň plodnosti.,, uvádí Český statistický úřad.

Každý jedinec by se měl na své stáří připravit a společnost by měla pomoci stárnoucím lidem vytvořit vhodné podmínky pro důstojný život ve stáří. Nezbytná je součinnost jednotlivých generací. 

Tolerance mladé generace vůči právům stárnoucích lidí je relativně nízká. Všeobecně je mezi mladými lidmi rozšířena mylná představa, že potřeby starého člověka jsou ve srovnání s jejich potřebami daleko menší. Mladí lidé se často domnívají, že jejich stárnoucí rodiče vlastně ke svému životu téměř nic nepotřebují. Odmítají vzít na vědomí, že starý člověk, stejně jako kdokoliv jiný, má nárok na svůj vlastní, plnohodnotný život (má nárok na soukromí, na samostatné uspořádání svého intimního života, ….).

Je proto potřeba přizpůsobit život potřebám starých lidí (tak jako se my chováme ke svým rodičům, tak se jednou k nám budou chovat naše děti ). 

Je zcela opodstatněné, že člověk má  z období stáří strach. Strach má původ v pádu mezi nepotřebné. Odejít do důchodu znamená vzdalovat se těm, kteří jsou uznáváni.

Každá generace má své problémy. Problémům mladé generace se věnuje pozornost, problémy střední generace se také řeší, ale k problémům starých lidí se příliš nepřihlíží. 

V klášteře je v plánu pokrýt komunitní práci se seniory. Vše je prozatím formou tvorby, plánování. Pokud potřebujete poradenství, trpíte samotou, nevíte si rady s příspěvky na péči, stěhováním do pečovatelského domu či domova seniorů apod., pomůže vám koordinátorka sociální práce, Petra Kocourková. Tel. 601 546 326, email: petra.kocourkova@mikroregionvoticko.cz.

Pro pečující osoby o blízké s Alzheimerovou chorobou, nebo jinou formou demence,  jsou v klášteře každý měsíc podporující skupinky od organizace Dementia, o.p.s. :

Pečujete o blízkého člověka s „Alzheimerem“ a je toho na vás moc? Jste vyčerpaní a nevíte, co dál?

Vyzkoušejte naší skupinu pro pečující. Scházíme se pravidelně, abychom sdíleli své starosti, ale i zkušenosti a radosti. Setkáte se tu s lidmi v podobné životní situaci, kteří vám mohou poradit, a v něčem zase poradíte vy jim. Přítomen je i odborný pracovník, na kterého se můžete rovněž obrátit. Svépomocná skupina nabízí prostor pro vzájemnou podporu a třeba i navázání nových přátelství.

Jitka Emlerová

tel. +420 608 845 890

email: votice@dementia.cz

web: www.dementia.cz