Rodina a děti

V dokonale fungující rodině by měli být všichni pro všechny oporou, důvěřovat si a umět spolu komunikovat. Dítě vychovávané v harmonické rodině dostává lekce pro svůj budoucí život v dospělosti. Učí se mužskému či ženskému způsobu chování, přejímá životní hodnoty i životní styl svých rodičů. Ne vždy se to povede a může se stát, že rodinu zasáhnou finanční potíže, zdravotní problémy, problémy ve vztazích.

Děti z disfunčních rodin umístěné v sociálních zařízeních nemají možnost získat obraz správného rodinného života. Jsou bez možnosti seznámit se s prací v domácnosti, s životními hodnotami, nakupováním apod. Většinou, protože nemají správný vzor otce a matky, selhávají při zakládání své vlastní rodiny. Chybí jim zkušenosti a vzor harmonické rodiny.

Pro rodiny, které potřebují podporu, poradenství, nebo mají doporučení od sociálního odboru na službu věnující se rodinám s dětmi, je v Komunitním centru na výběr hned z několika služeb:

Statek Vlčkovice- sociálně aktivizační služby, sanace rodiny

kontakt: Barbora Počepická, tel. 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz

Sanace rodiny

je oblast sociální práce podporující fungování a zachování rodiny. Jedná se o metodu preventivní práce s rodinou v případech ohrožení vývoje dítěte. Šíře práce je veliká od doprovázení rodiny odborníkem po znovunavázání kontaktu rodiny s dítětem v ústavní výchově. Práce je poskytována multidisciplinárně (zapojuje se více odborníků, např. dětský lékař, policie, odbor sociální péče o dítě) a dlouhodobě.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba nabízí podporu a pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi do 18 let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či znevýhodněním nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim situaci bez podpory překonat.

Charita Starý Knín- sociálně aktivizační služby

kontakt: Bc. Kateřina Pilíkoví, DiS., tel. 734 646 873, pilikovakaterina@socialnipece.cz

Sociálně aktivizační služba poskytuje podporu a odbornou pomoc rodinám s dětmi, které řeší nepříznivou životní nebo sociální situaci, kdy je ohrožený vývoj dítěte. Služba má preventivní charakter, podporuje samostatnost rodičů při řešení konkrétních situací a při předcházení nepříznivých sociálních situací obecně. Rodiny doprovázíme odborným poradenstvím na kontaktním místě, nebo v prostředí jejich domova.

Služba je poskytována zdarma.

RC Radost, psychosociální poradna

kontakt : Bc. Petra Bradová, tel. 724 740 967, psycholog@rcradost.cz

RC Radost nabízí psychologickou podporu rodinám z agendy OSPOD, jejímž cílem je umožnit rodině zorientovat se v aktuální obtížné situaci, vyvarovat se nežádoucímu chování, zlepšit rodičovské kompetence a zvýšit funkčnost rodiny. Základem je spolupráce a vytvoření trojstranné zakázky mezi RC Radost, rodinou a OSPOD/soudem, přičemž je kladen důraz na naplnění potřeb dítěte. 

Občanská poradna Diakonie střední Čechy

kontakt: Bc. Tereza Štiková, tel. 734 410 997, stikova.tereza@diakonie-stred.cz

Otevírací doba poradny: STŘEDA 9:00 – 15:00 (15:00 – 17:00 pouze pro objednané)

Občanská poradna pomáhá všem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, s níž si nedokáží sami poradit, ale chtějí ji řešit. Posláním Občanské poradny je pomáhat klientům při řešení tíživých životních situací a provázet je po celou dobu trvání jejich obtíží. Můžeme Vám pomoci v mnoha oblastech, například s dluhy a exekucemi (včetně podání návrhu na oddlužení soudní cestou), sociálními dávkami, bydlením (nájemní smlouvy, spoluvlastnictví, atd.), rodinou a partnerskými vztahy (rozvod manželství, péče o děti, výživné atp.), pracovně-právními vztahy a v dalších oblastech.

Zájemci nás mohou kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo navštívit osobně. Všechny služby Občanské poradny jsou poskytovány bezplatně.