Aktuálně

Organizace Dementia pořádá v klášteře besedy pro pečující i širokou veřejnost.

bře 15, 2022

Jednou z organizací, které pomáhají občanům  voticka v Komunitním centru v klášteře je i organizace Dementia. Organizace pomáhá těm, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Ve votickém klášteře organizace pořádá pravidelná setkávání pečujících, jejichž myšlenkou je, že sdílená starost je poloviční starost. Setkávání slouží k výměně zkušeností a sdílení radostí, trápení i užitečných tipů. Kromě pečujících a zástupců Dementie se jich účastní také odborníci z různých odvětví, například z oboru psychiatrie, psychologie, práva, sociální práce nebo lidé poskytující zdravotní či duchovní péči. Aktivity a projekty organizace Dementia mají obecně za cíl přispívat k rozvoji a prevenci Alzheimerovy nemoci a dalších typů demence.

Můžete čtenářům Votických novin představit organizaci DEMENTIA?

Dementia podporuje ty, kdo se v domácím prostředí starají o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým druhem demence. Taková péče bývá nesmírně náročná po fyzické i duševní stránce a často vede k vyčerpání pečujícího. Navíc mívá dopady na jeho profesní a rodinný život, i na zdraví. Pečující se často ocitnou v nové roli zcela neočekávaně, nemají zkušenosti ani potřebné vědomosti a zaskočí je nejen projevy nemoci samé, ale i to, jak široký okruh lidí ovlivní. A právě v té chvíli – ale raději dříve – můžeme nastoupit my a poskytnout pečujícímu rady i podporu, aby svou roli zvládl a nezaplatil za to vlastním zdravím.

Již nějakou dobu působíte i na Voticku, jaké služby našim občanům nabízíte?

V první řadě informace. V řadě měst Středočeského kraje jsme založili síť poraden, kde si lze domluvit konzultaci s odbornými pracovníky; ti mohou přijít i do domácnosti, kde péče probíhá a doporučit změny, které budou ku prospěchu zúčastněných. Dále organizujeme svépomocné podpůrné skupiny, kde lze sdílet své prožitky a zkušenosti s lidmi, kteří procházejí podobným životním údobím; mnozí z pečujících tu nejen přijímají rady, ale i sami radí druhým. Při svépomocné skupině je vždy přítomný i odborný „moderátor“, který se stará o plynulý průběh a příjemnou atmosféru. Dále lze využít informačního chatu s odborníky, kam je možné kdykoli zaslat otázky, a expert v daném oboru na ně odpoví buď přímo, nebo do mailu.

Máte za sebou sérii besed a přednášek, které vedete v KCV na různá témata týkající se péče o nemocné Alzeimerovou nemocí. Můžete vyhodnotit Vaše dosavadní působení na těchto besedách?  S jakými tématy se mohli zájemci setkat?

Besedy pořádáme ve spolupráci s Komunitním centrem v krásných prostorech kláštera. Hlavním cílem je poskytnout příchozím pečujícím příjemné a přátelské prostředí, ve kterém mohou probrat nejrůznější témata, která s péčí o blízkého souvisí, dozvědět se nové informace a užitečné tipy a hlavně zjistit, že v podobné situaci jsou i jiní lidé a potýkají se s podobnými problémy. Z témat, která jsme společně otevřeli mohu uvézt například tato: Péče o člověka s demencí, Aktivizace, Spánek člověka s demencí, Polohování, Jak si dobít baterky a proč je to důležité.

Kdo se Vašich besed může zúčastnit?

Besed se může účastnit každý zájemce. Pokud jde o poradny či svépomocné skupiny, ty jsou určené v první řadě pro rodinné pečující, i sem může ale přijít každý, kdo shání informace nebo má o tuto problematiku zájem. Jsme rádi, když se lidé o demenci zajímají, protože lepší informovanost ve společnosti znamená větší naději na včasnou diagnostiku nemoci u vyššího množství lidí.

Můžete prozradit jaká témata besed chystáte na následující pololetí?

V únoru proběhla beseda na téma „Jak při péči myslet i na sebe“ aneb Prevence syndrom vyhoření. K dispozici byla i videopřednáška paní psycholožky Jaroslavy Dvořákové, která s naší organizací dlouhodobě spolupracuje a poskytuje pečujícím psychologickou podporu, pokud to potřebují. Březnovým tématem pak bude diagnostika demence. Budeme diskutovat o nemocech spojených s demencí a jejich léčbou. Toto téma nám představí paní psychiatrička. Srdečně zveme na setkání všechny, které toto téma zajímá nebo by se o něm rádi dozvěděli více, ať už pro sebe nebo pro někoho ve svém okolí. Beseda se koná 23.3. v kavárně kláštera od 18 hod. Dalším chystaným tématem je proces omezení svéprávnosti nemocného a právní otázky s tím spojené.

Prosíme zájemce, aby si místo na besedě rezervovali předem emailem na votice@dementia.cz nebo na tel. čísle koordinátorky Jitky Emlerové 608845890.

Kdo a v jaké situaci se na Vás může obrátit?

Může se na nás obrátit každý, kdo potřebuje informace o demenci, kdo má o toto téma zájem, kdo v domácích podmínkách pečuje o někoho s poruchami paměti či má obavy, že by se u někoho blízkého či dokonce u něj samotného mohla demence projevit.

Mohu se na Vás obrátit i v případě, že mám podezření, že se u mě, nebo u některého z mých blízkých rozvíjí Alzheimerova choroba? Pomůžete i s diagnostikou?

Ano, v takovém případě neváhejte a spojte se s námi. Popovídáme si a pokud budete mít zájem, můžeme udělat základní testy, které zaberou asi půl hodiny a pomohou zjistit, zda je na místě dál se záležitostí zabývat.

V čem spočívá Vaše pomoc klientům, co s klienty řešíte?

Dodáváme potřebné informace, zprostředkujeme podporu odborníků z řady relevantních oborů a „provázíme“ péčí. Snažíme se podpořit i včasnou diagnostiku, protože pokud je nemoc odhalena včas a dojde k nasazení příslušných léků, může dojít k výraznému prodloužení doby (i v řádu let), kdy je nemocný relativně soběstačný. To navíc poskytne jeho blízkým více času, aby se na péči postupně připravili – zpočátku obvykle stačí jen občasná mírná výpomoc.

Můžete uvést nějaký zajímavý příklad dobré praxe?

V jedné rodině pečovali o tatínka s demencí. Situace byla obtížná, protože nemoc se u tatínka projevovala velkým neklidem a agresivitou. Obvodní lékařka doporučila konzultaci u gerontopsychiatra, ale v dosažitelném okolí jejich vesnice žádný nepůsobil a rodina nevěděla, co si počít. Problémy se zhoršovaly a zdálo se, že nebude možné o tatínka nadále pečovat v domácích podmínkách. Naštěstí se rodina obrátila na naši organizaci a ta jim zprostředkovala kontakt s gerontopsychiatrem, který tatínka přijal a vyšetřil. Na to mu upravil medikaci, takže se jeho neklid i agresivita téměř vytratila. Navíc vypsal odborný posudek k žádosti o příspěvek na péči a tatínek tak dostal přiznaný vyšší stupeň. Členové rodiny jsou s námi stále v kontaktu a průběžně společně řešíme i další problémy, které přicházejí.

Jsou vaše služby zpoplatněny?

Veškerá naše pomoc je hrazena z grantů EU a je pro uživatele zdarma.

Jak má postupovat občan, který bude mít zájem využít Vaše služby?

Může se s námi spojit telefonicky nebo pomocí mailu či chatu. Některé záležitosti je možné řešit celé po telefonu, jinde je lepší osobní setkání. Stačí, když zájemce o službu udělá ten první krok a kontaktuje nás, zbytek už zařídíme společně.