Úvod

Komunitní centrum Voticka spravuje Mikroregion Voticko. Přímo o provoz se stará koordinátorka sociální práce, která má na starost rozvrh  jednotlivých kancelářích, realizaci přednášek a besed, zajištění zázemí pro služby.

Koordinátorka sociální práce a Komunitního centra Voticka je pozice, která na území mikroregionu funguje od roku 2019.

Koordinátorka zajišťuje chod Komunitního centra, spolupracuje s celou sítí sociálních služeb a organizací a se starosty Voticka. Ovšem v nějvětší míře její práce spočívá v přímé práci s klienty/ občany. A to s dospělými osobami ve všech směrech sociální práce. Pokud to není v její kompetenci, doporučí, popřípadě doprovodí Vás k jiné službě/ organizaci, která s Vámi situaci vyřeší.
Pokud si nebudete vědět rady a nebudete si jistí, kam se obrátit, zavolejte koordinátorce a společně najdete řešení. Součástí této pozice není jen práce ,, u stolu,, ale především terénní práce. Ať už máte jakýkoli důvod, může za Vámi přijet přímo domů a domluvit vše potřebné přímo u Vás. Stačí mít skutečný pobyt na území mikroregionu.